verantwoord bewegen video

header

Fysio Sport & Training verzorgt, over het algemeen na verwijzing van een bedrijfsarts, diverse fysieke trainingsprogramma's voor werknemers met arbeidsverzuim door lichamelijke klachten.
Het doel van deze reïntegratiemodules is het loskoppelen van pijn en functie waardoor een snelle werkhervatting mogelijk is.
De modules zijn er tevens op gericht om het ziekteverzuim op de lange termijn te beperken.

Alle reïntegratiemodules zijn gericht op de functie en niet op de pijn. Door de specifieke trainingsopbouw, onder andere gebaseerd op de principes van Fordyce, kan een werknemer snel beginnen met het opbouwen van zijn of haar werkhervatting.

Naast het trainen om het uithoudingsvermogen en de kracht te verbeteren is er veel aandacht voor het functioneren in het dagelijkse leven.
De duur van de reïntegratiemodules is meestal drie maanden. Na een uitgebreide intake en baselinemeting wordt er gedurende twaalf weken drie uur per week getraind.

De kosten worden in de regel gedragen door de werkgever of door diens arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat werknemers die deze modules volgen een versnelde werkhervatting hebben ten opzichte van werknemers die door middel van usual care behandeld worden. De reïntegratiemodules die wij aanbieden zijn bedoeld voor werknemers met:

  • nek- / schouderklachten (CANS)
  •  lage rugklachten
  • bekkenklachten
  • algehele verminderde fysieke belastbaarheid (o.a. burnout)

Tevens bieden wij voor bedrijven reïntegratiemodules op maat aan. De duur en intensiteit van deze modules kan in overleg met de verwijzer bepaald worden.

Indien u geïnteresseerd bent in onze diensten kunt u contact opnemen met één van onze locaties: