verantwoord bewegen video

header

fysiotherapie-fitkids

Fysio Sport & Training biedt op de locatie in Zeist een speciaal fitness- en oefenprogramma voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen onder professionele begeleiding trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving tussen andere sporters.

De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts. Door hun aandoening hebben ze vaak een (sterk) beperkte dagelijkse beweging.
Het hoofddoel is deze kinderen een nieuwe levensstijl aan te leren en ervoor te zorgen dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en weer plezier krijgen in bewegen. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de lichamelijke en mentale conditie.
Er wordt getraind in kleine groepjes van maximaal tien kinderen. Het programma sluit goed aan bij de filosofie om kinderen op een speelse wijze te onderzoeken en te behandelen. De fysiotherapeuten gaan uit van wat het kind wél kan en kijken naar wat een kind nog beter zou willen kunnen.

Zonder verwijzing
Kinderen die geen verwijzing van een (kinder)arts hebben maar wel lekker willen fitnessen, kunnen natuurlijk, op alle drie de locaties, bij ons terecht.

Ook hierbij gaan we uit van wat kinderen leuk vinden en kunnen. De kinderen fitnessen met leeftijdgenoten op de trainingsapparatuur van Fysio Sport & Training onder begeleiding van een (sport)fysiotherapeut.
Bij voldoende belangstelling zal er af en toe een speciale sportactiviteit georganiseerd worden. We houden je hiervan op de hoogte.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze vestigingen: