verantwoord bewegen video

header

fysiotherapie 1

Behandelingen fysiotherapie sluiten aan bij de gedachte dat een mens gemaakt is om te bewegen en dat actieve revalidatie voor vele klachten de beste therapie is. Door onze faciliteiten in Amersfoort, Maarssen en Zeist en onze ervaring op het gebied van revalidatie kunnen wij u uitstekend van dienst zijn.

fysiotherapie 2

Fysiotherapie is op verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Ook kunt u bij ons fysiotherapie krijgen zonder verwijzing via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. U krijgt de fysiotherapie vergoed van uw zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket en is terug te vinden in uw polisvoorwaarden. Wij hebben contracten met alle verzekeraars.

Onze praktijk is geopend van 07.00 uur tot 22.30 uur.
In overleg wordt er een behandelafspraak met u gemaakt met een van onze (sport)fysiotherapeuten. De behandelingen hebben een duur van 25 minuten.

Wij zijn een PLUS PRAKTIJK voor Zilveren Kruis Achmea en een TopZorg praktijk voor Menzis. Dit zijn praktijken die kwaliteit inzichtelijk maken.
Om dit kwaliteitskeurmerk te behouden vinden er op regelmatige basis audits plaats. Tijdens deze audits worden onze patientendossiers steekproefsgewijs getoetst aan de gestelde kwaliteitsnormen. Alle gegevens worden tijdens deze audits vertrouwelijk behandeld en zijn niet terug te herleiden. Uiteraard mogen wij niet zonder uw toestemming in uw dossier laten kijken.

fysiotherapie 3

Indien u geen toestemming verleent voor inzage in uw dossiers, kunt u dat bij een van onze medewerkers aangeven. 

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van sportfysiotherapie, manuele therapie, actieve revalidatie, bedrijfsfysiotherapie en het behandelen van een groot aantal doelgroepen, waaronder COPD- en diabetespatiënten en kunnen u gezien onze uitgebreide trainingsfaciliteiten uitstekend van dienst zijn.

Algemene voorwaarden

Onderstaande tarieven worden gehanteerd voor patiënten die niet (voldoende) aanvullend zijn verzekerd.

Prijslijst Fysio Sport & Training 2016


logo-fv