Nieuwsbrief, 7 augustus 2019
Fysio Sport & Training
'De Isselt'
Friesestraat 111
3812 EB AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 46 35 600
Fysio Sport & Training
'Vechtstede'
Buitenweg 26 G,
3602 PS MAARSSEN
Telefoon: 0346 - 287 660
Fysio Sport & Training 'Dijnselburg'
Badmeester Schenkpad 14,
3705 GK ZEIST
Telefoon: 030 - 69 900 93
Vertrek Michiel

Na bijna 5 jaar bij ons gewerkt te hebben, gaat Michiel Fysio Sport & Training helaas verlaten. Michiel heeft er voor gekozen om voorlopig te stoppen met het vak fysiotherapie en iets totaal anders te gaan doen. Hij werkt tot 1 september bij ons, maar in verband met zijn vakantie zal zijn laatste werkdag op woensdag 14 augustus zijn. We willen Michiel hartelijk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen hem heel veel succes in zijn verdere carrière.

De uren van Michiel zullen voor een deel opgevangen worden door Wouter van Bemmel. Wouter heeft in het verleden stage bij ons gelopen en is bekend bij Fysio Sport en Training. Daarnaast kunt u binnenkort kennis maken met onze nieuwe collega, Stefan Casteleijn. Stefan zal ook een deel van de uren van Michiel overnemen.

Fitness kan kanker helpen voorkomen

Uit een groot onderzoek komt naar voren dat wie regelmatig aan fitness doet, beter beschermd is tegen de ontwikkeling van long- en darmkanker.
Het is niet alleen aangetoond dat wie aan fitness doet een lager risico loopt op darm- en longkanker, maar het blijkt ook dat wie voor de diagnose al fitter was, een grotere overlevingskans heeft.
Met name cardiofitness verlaagt het risico op kanker en alle vormen van hart- en vaatziekten. Een cardiotraining is een training waarbij de hart- longmachine meer dan in het dagelijks leven wordt aangesproken. Variatie in duur en intensiteit is daarbij belangrijk. Voldoet uw schema aan deze eisen? Laat onze medewerkers uw schema controleren en daar waar nodig aanpassen.

Vallen verleden tijd
Vanaf half september gaan we een nieuwe training Vallen verleden tijd starten.
Het programma is ontwikkeld voor thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Zij dienen in staat te zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel.

Het Vallen Verleden Tijd programma is een groepstraining voor 6-8 personen. Het totale programma bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur en wordt tweemaal per week aangeboden waardoor de totale duur 5 weken is.
Voorafgaand aan het programma wordt er een individuele intake gedaan. De cursus wordt gegeven op maandag- en donderdagmiddag. In verband met de opbouw van de cursus is het van belang dat u een groot deel van de lessen aanwezig kan zijn. Bij voldoende animo starten we weer een nieuwe groep.
Bij vragen of voor aanmelding kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Buikspierkwartier
Loop eens binnen bij ons buikspierkwartier. U kunt vrij naar binnen lopen en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Het buikspierkwartier vindt plaats op dinsdag 09:00 uur, woensdag 19:15 uur (vanaf 1 sept), donderdag 19:45 uur en vrijdag om 09:00 uur.
Training
Wanneer u geen gebruikt maak van uw training wilt u zich dan via de app of bij onze medewerkers afmelden? U maakt weer iemand blij met de vrijgekomen plek. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fysio Sport & Training. Wij hebben het adressenbestand voor deze mailing met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat uw e-mailadres niet thuis hoort in dit bestand en/of dat u geen prijs stelt op onze mailing. Indien dit het geval is, bieden wij hiervoor onze excuses aan. U kunt uw e-mailadres desgewenst op deze pagina uit ons bestand verwijderen.

Wijzigen e-mail-adres
Om uw e-mail-adres te wijzigen dient u zichzelf eerst af te melden op deze pagina en daarna opnieuw aan te melden met uw nieuwe e-mailadres.

Copyright © 2019 Fysio Sport & Training