Nieuwsbrief, 2 januari 2020
Fysio Sport & Training
'De Isselt'
Friesestraat 111
3812 EB AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 46 35 600
Fysio Sport & Training
'Vechtstede'
Buitenweg 26 G,
3602 PS MAARSSEN
Telefoon: 0346 - 287 660
Fysio Sport & Training 'Dijnselburg'
Badmeester Schenkpad 14,
3705 GK ZEIST
Telefoon: 030 - 69 900 93
Gezond en sportief 2020

Namens alle medewerkers van Fysio Sport & Training ‘Dijnselburg’
wensen wij u een gezond en sportief 2020

Valpreventie
Recent was het belang van valtraining volop in het nieuws. Valtraining verlaagt de kans op vallen en het eventueel oplopen van ernstig letsel als gevolg.

Fysio Sport en Training biedt de cursus 'Vallen Verleden Tijd' aan. Begin december heeft een enthousiaste groep deelnemers deze training met goed gevolg afgesloten.

Wegens het succes van deze training zullen wij deze begin 2020 nogmaals aanbieden. De training bestaat uit 10 lessen welke 2 keer per week worden gegeven. De training kan (deels) vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Heeft u interesse in deze training of zou u meer informatie willen hebben, vraag er naar bij onze collega’s Rianne, Hilde en/of Ingrid. Treft u hen niet, laat uw naam en telefoonnummer achter bij een van de andere medewerkers of stuur een e-mail. Dan zorgen wij ervoor dat één van hen contact met u opneemt.
Inflatiecorrectie

Als gevolg van de inflatiecorrectie die is vastgesteld door het CBS zullen per 1 januari 2020 onze abonnementsprijzen stijgen met 2.56%.

Rooster groepslessen

Vanaf 9 januari 2020 komt er een extra les Pilates op donderdag avond van 18:00 tot 19:00 uur.
De les zal gegeven worden door Eva Reuvers. Voor sommige zal Eva een bekend gezicht zijn. Eva is een oud collega die tot 3 jaar geleden bij ons heeft gewerkt en ook toen de Pilateslessen verzorgde.

U kunt zich vanaf nu inschrijven voor deze les. Dit kan via de app of bij een van de medewerkers. Heeft u de app nog niet geïnstalleerd en wilt u daar gebruik van maken dan helpen we u daar graag mee.
Wanneer in de toekomst blijkt dat het toevoegen van deze les niet voldoende is om aan de vraag van Pilateslessen te voldoen zullen wij ons lesaanbod verder uitbreiden.
Het volledige groepslessen rooster vindt u bij ons op de balie en op de website.

Reviews
In de huidige tijd ben je als bedrijf sterk afhankelijk van reviews die op internet worden gegeven. Er wordt vaak een eerste indruk gevormd na het lezen van deze reviews.
Hoe meer reviews hoe betrouwbaarder het beeld is dat over de organisatie wordt gegeven.
Reviews zijn dus ook voor ons als organisatie van groot belang. We willen u dan ook vragen, als het afgelopen jaar bij ons onder behandeling bent geweest om een review te schijven op www.zorgkaartnederland.nl. Wanneer u een review wilt schrijven en over de medisch fitness bij ons dan kan dat op Google.
U doet ons hier een heel groot plezier mee. Alvast bedankt voor de moeite.
Training
Komt u niet trainen? Dan willen we u graag vragen om u af te melden voor uw training of uw groepsles. Dit kan via de app of bij onze medewerkers.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fysio Sport & Training. Wij hebben het adressenbestand voor deze mailing met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat uw e-mailadres niet thuis hoort in dit bestand en/of dat u geen prijs stelt op onze mailing. Indien dit het geval is, bieden wij hiervoor onze excuses aan. U kunt uw e-mailadres desgewenst op deze pagina uit ons bestand verwijderen.

Wijzigen e-mail-adres
Om uw e-mail-adres te wijzigen dient u zichzelf eerst af te melden op deze pagina en daarna opnieuw aan te melden met uw nieuwe e-mailadres.

Copyright © 2020 Fysio Sport & Training