Nieuwsbrief, 28 februari 2020
Fysio Sport & Training
'De Isselt'
Friesestraat 111
3812 EB AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 46 35 600
Fysio Sport & Training
'Vechtstede'
Buitenweg 26 G,
3602 PS MAARSSEN
Telefoon: 0346 - 287 660
Fysio Sport & Training 'Dijnselburg'
Badmeester Schenkpad 14,
3705 GK ZEIST
Telefoon: 030 - 69 900 93
Fysio Sport & Training 'Vechtstede'

Via deze weg willen we u graag informeren over wat de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID 19) voor ons bij Fysio Sport & Training betekenen.

Gisteravond is bekend geworden dat de eerste besmetting met het Coronavirus in Nederland een feit is. We houden de berichtgeving nauwgezet in de gaten en volgen de adviezen van het RIVM om onze bezoekers en medewerkers gezond te houden.

Er is een aantal maatregelen die we gezamenlijk kunnen nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden overigens bij alle virussen die griep en/of verkoudheid kunnen veroorzaken, het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Deze maatregelen zijn:

  • Was uw handen regelmatig en ten minste 20 seconden
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes (er zijn Tork rollen beschikbaar in iedere ruimte)

Zoals altijd worden onze trainingsruimtes, behandelkamers, kleedkamers, sanitaire voorzieningen en wachtruimtes zorgvuldig door ons gereinigd. Daarnaast worden de handvatten van de apparaten en alle deurknoppen extra vaak schoongemaakt. Bovendien hebben we de pepermuntschaal tijdelijk van de balie gehaald en treft u in de centrale hal van het pand een dispenser met desinfectie voor de handen. We willen u vriendelijk verzoeken om bij binnenkomst van het pand gebruik te maken van deze dispenser.

Het RIVM stelt dat het op dit moment niet nodig of zelfs zinnig is om mensen die van vakantie terugkeren en zich gezond voelen te weren. Het virus verspreidt zich namelijk met name door hoesten en niezen van mensen die met het virus besmet zijn en ziekteverschijnselen hebben. Mocht u echter luchtwegklachten hebben en onlangs uit een regio waar het virus is vastgesteld zijn teruggekeerd, dan willen we u vragen om eerst telefonisch contact met de huisarts op te nemen voordat u ons zou willen bezoeken.

Voor de volledigheid vindt u hieronder 2 uitlegvideo’s van het RIVM:

We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en zullen u informeren indien er verdere maatregelen genomen moeten worden. Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan beantwoorden we die uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van Fysio Sport & Training

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fysio Sport & Training. Wij hebben het adressenbestand voor deze mailing met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat uw e-mailadres niet thuis hoort in dit bestand en/of dat u geen prijs stelt op onze mailing. Indien dit het geval is, bieden wij hiervoor onze excuses aan. U kunt uw e-mailadres desgewenst op deze pagina uit ons bestand verwijderen.

Wijzigen e-mail-adres
Om uw e-mail-adres te wijzigen dient u zichzelf eerst af te melden op deze pagina en daarna opnieuw aan te melden met uw nieuwe e-mailadres.

Copyright © 2020 Fysio Sport & Training