Extra nieuwsbrief, 24 maart 2020
Fysio Sport & Training
'De Isselt'
Friesestraat 111
3812 EB AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 46 35 600
Fysio Sport & Training
'Vechtstede'
Buitenweg 26 G,
3602 PS MAARSSEN
Telefoon: 0346 - 287 660
Fysio Sport & Training 'Dijnselburg'
Badmeester Schenkpad 14,
3705 GK ZEIST
Telefoon: 030 - 69 900 93
Compensatieregeling contributie Fysio Sport & Training

Geachte Sporter,

Met deze brief willen we u informeren over onze compensatieregelingen met betrekking tot uw lidmaatschap in deze bijzondere periode.

We realiseren ons dat u op dit moment, in ieder geval t/m 6 april, helaas geen gebruik kunt maken van onze faciliteiten. Wij willen u hiervoor compenseren met het aanbieden van de volgende drie regelingen:

FST YouTube kanaal
In de eerste plaats hebben wij ervoor gezorgd dat u gedurende de periode dat wij gesloten zijn toch vanuit huis kunt sporten onder begeleiding van verschillende voor u bekende gezichten. Via onze website (www.fysiosportentraining.nl) kunt u zo doorklikken naar ons YouTube kanaal.
U kunt meedoen met verschillende lessen, zoals Pilates, Club Power, een beweeg les of verschillende buikspierkwartieren. In de komende weken kunt u op ons YouTube kanaal zeer regelmatig nieuwe video’s vinden. Om zeker te weten dat u geen nieuwe video’s van ons mist, kunt u zich kosteloos abonneren op ons kanaal.

Verlenging lidmaatschap
In de tweede plaats zullen we uw lidmaatschap verlengen met de periode dat u niet kunt sporten omdat we gesloten zijn. Het tegoed wordt naar het einde van uw lidmaatschap verplaatst. U kunt dan na beëindiging van het lidmaatschap nog de periode die we gesloten zijn (geweest) langer bij ons sporten.

Gemiste sportweken cadeaugeven
Ten derde willen we u ook graag de mogelijkheid bieden om de periode die u niet bij ons kunt sporten aan iemand anders, die nog niet bij ons sport, cadeau te doen.
U kunt hiermee iemand anders een plezier doen en/ of misschien wel samen komen sporten.

Door het aanbieden van deze drie regelingen krijgt u de periode waarin we noodgedwongen gesloten zijn volledig gecompenseerd. Wij hopen u met onze regelingen dan ook een passende compensatie voor de gemiste sportweken aan te bieden.

Ook met de gisteren bekendgemaakte aangescherpte regels is 6 april vooralsnog de laatste dag dat we niet open kunnen zijn.
We houden u op de hoogte via onze website www.fysiosportentraining.nl, onze sociale mediakanalen en onze nieuwsbrief waarvoor u zich op onze site kunt aanmelden.

Voor nu wensen we u veel gezondheid en hopen we u snel weer bij ons te mogen begroeten.

Met een vriendelijke groet,
namens Fysio Sport & Training

Peter Kruft
Caroline de Lathouder
Johan Lemckert
Bob van den Wijngaard

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fysio Sport & Training. Wij hebben het adressenbestand voor deze mailing met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat uw e-mailadres niet thuis hoort in dit bestand en/of dat u geen prijs stelt op onze mailing. Indien dit het geval is, bieden wij hiervoor onze excuses aan. U kunt uw e-mailadres desgewenst op deze pagina uit ons bestand verwijderen.

Wijzigen e-mail-adres
Om uw e-mail-adres te wijzigen dient u zichzelf eerst af te melden op deze pagina en daarna opnieuw aan te melden met uw nieuwe e-mailadres.

Copyright © 2020 Fysio Sport & Training