Nieuwsbrief Fysio Sport & Training, 18 januari 2021
Fysio Sport & Training
'De Isselt'
Friesestraat 111
3812 EB AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 46 35 600
Fysio Sport & Training
'Vechtstede'
Buitenweg 26 G,
3602 PS MAARSSEN
Telefoon: 0346 - 287 660
Fysio Sport & Training 'Dijnselburg'
Badmeester Schenkpad 14,
3705 GK ZEIST
Telefoon: 030 - 69 900 93
Gezonde Leefstijl Nieuwsbrief: CoFIT-21!

Beste Sporter,

Het is wetenschappelijke bewezen dat een gezond voedingspatroon en voldoende beweging een positief effect hebben op ons immuunsysteem [1,2,3,4,5]. En laat dat nou juist een belangrijk onderwerp zijn in deze coronaperiode!

Gezonde voeding en dagelijkse beweging dragen bij aan het verbeteren van onze algehele weerstand, waardoor het lichaam beter in staat is ziekmakende bacteriën en virussen te bestrijden. Daarnaast helpt het ons beschermen tegen bepaalde ziekten en aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of diabetes en vermindert het risico op overgewicht.

Via de komende zes ‘Gezonde Leefstijl CoFIT-21’ nieuwsbrieven gaan we dieper in op onderstaande zes verschillende onderwerpen voor een gezonde(re) leefstijl. Iedere maandagochtend om 9.00 uur kunt u een nieuwe nieuwsbrief in uw mailbox verwachten met extra informatie, tips en adviezen. De planning ziet er als volgt uit:

Week Onderwerp
1 Algemene inleiding & Voeding
2 Dagelijkse Beweging & Sport
3 Voeding(vervolg)
4 Dagelijkse Beweging & Sport
5 Vochtbalans
6 Slaap, Rust & Ontspanning

Naast deze wekelijkse nieuwsbrief is er voor u de mogelijkheid om zich aan te melden voor onze Fit Challenge waarbij we u stimuleren om drie keer per week 20 minuten intensief te sporten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om drie online presentaties bij te wonen, waar we extra informatie zullen geven over een gezonde leefstijl en er vooral veel ruimte is voor specifieke vragen over deze onderwerpen. De planning van de online bijeenkomsten is als volgt:

Datum Onderwerp
Woensdag 27 januari
van 19.30 – 20.30 uur
Dagelijkse beweging & sport
Woensdag 10 februari
van 19.30 – 20.30 uur
Voeding & vochtbalans

Woensdag 24 februari
van 19.30 – 20.30 uur

Slaap, rust & ontspanning

Voor deze online presentaties zullen wij u op uw e-mail adres een uitnodiging sturen met een link om in te loggen, zodat we er een interactieve bijeenkomst van kunnen maken. Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij deze CoFit-21 presentaties of om mee te doen aan de Fit Challenge? Laat het ons graag weten door een mailtje te sturen naar zeist@fysiosportentraining.nl.

We weten het allemaal: gezond leven is belangrijk – juist nu! Maar wat betekent gezondheid eigenlijk? En wanneer spreken we van een ‘gezond’ persoon en wanneer niet? Bij de oprichting van de WHO in 1948 werd gezondheid als volgt gedefinieerd:

‘Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken [6]’

In die tijd was er nog sterk de verwachting dat door de ontwikkeling van geneesmiddelen de meeste ziekten op niet al te lange termijn zouden kunnen worden uitgebannen.
Enerzijds zien we dat terug in onze levensverwachting: mannen leven gemiddeld 10 jaar langer en vrouwen bijna 11 jaar langer in vergelijking met 1950 [7]. Anderzijds gaat deze winst helaas wel gepaard met een sterke toename van chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Streven naar een toestand van complete gezondheid is bijna onrealistisch te noemen. Iedereen zou namelijk tot op zekere hoogte als ‘ziek’ kunnen worden beschouwd.

De afgelopen 10 jaar is gezondheid meer een dynamisch begrip geworden. Het gaat daarbij meer om het vermogen dat mensen hebben zich aan te passen aan en om te gaan met een vernieuwde situatie. Zo volgde in 2011 een nieuwe definitie van gezondheid:

'Gezondheid is het vermogen van mensen met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren'

Aldus de definitie van (positieve) gezondheid door Machteld Huber [8]. Binnen deze visie ligt de nadruk niet op de afwezigheid van ziekte, maar op de mens zelf. Zelfregie, intrinsieke motivatie en eigen kracht zijn hierbij belangrijke pijlers. Hoe kunnen wij zelf invloed uitoefenen op onze gezondheid. Gezondheid is niet alleen meer het domein van de zorgprofessionals, maar van het individu en onze omgeving.

Door de komst van het coronavirus worden de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen de afgelopen tijd alleen nog maar groter. Het wordt steeds lastiger eigen regie te voeren onder deze steeds veranderende en uitzonderlijke omstandigheden.

De vraag daarbij is: welke onderdelen van gezondheid kunnen we als individu nog wél positief beïnvloeden? Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de volgende onderdelen van leefstijl:Het eerste onderwerp waar we vandaag een start mee maken is voeding. Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de blog op onze website:
Gezonde(re) voeding: De vicieuze cirkel doorbreken

Belangrijk is hierbij te benoemen dat de exacte samenstelling van een gezond voedingspatroon per individu enorm kan verschillen en sterk afhankelijk is van verschillende persoonlijke factoren. Bij aanwezigheid van bepaalde ziekten of aandoeningen is het dus raadzaam eerst een arts of specialist hierover te raadplegen.

De basisprincipes over gezonde voeding zijn echter over het algemeen gelijk per individu. Basiskennis over voeding en gezondheid is ook van groot belang om te kunnen begrijpen wat (on)gezonde voeding betekent. Deze blog is bedoeld om deze basiskennis op te doen, zodat we dit mee kunnen nemen in ons dagelijks leven en bij het maken van leefstijlkeuzes over voeding.

Neemt u rustig de tijd om de komende tijd deze blog door te nemen. Heeft u nog vragen? Dan is hier alle ruimte voor tijdens onze eerste online bijeenkomst op woensdagavond 27 januari!

Wij wensen jullie allemaal een gezonde en sportieve week toe!

Sportieve groet van Team Fysio Sport & Training

Bronvermelding:

 1. Vries M. de, & Weijer, T de (2020). Handboek leefstijlgeneeskunde: de basis voor iedere praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 2. Green WD, Beck MA. Obesity impairs the adaptive immune response to influenza virus. Annals of the American Thoracic Society. 2017 Nov;14(Supplement 5):S406-9.
 3. Taylor C. Wallace, Regan L. Bailey,Jeffrey B. Blumberg,Britt Burton-Freeman,C-y. Oliver Chen,Kristi M. Crowe-White. Fruits, vegetables, and health: A comprehensive narrative, umbrella review of the science and recommendations for enhanced public policy to improve intake. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2020, VOL . 60, NO. 13, 2174-2211 | Published online: 03 Jul 2019
 4. World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series, No. 916. Geneva: 2003.
 5. Childs CE, Calder PC, Miles EA. Diet and Immune Function. Nutrients. 2019 Aug 16;11(8).
 6. WHO. Constitution of the World Health Organization. 2006.
  http:// www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
 7. Informatie via Volksgezondheidszorg – RIVM (2019).
  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/levensverwachting
 8. Huber M, Knottnerus JA, Green L, van der Horst H, Jadad AR, Kromhout D, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343:d4163.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fysio Sport & Training. Wij hebben het adressenbestand voor deze mailing met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat uw e-mailadres niet thuis hoort in dit bestand en/of dat u geen prijs stelt op onze mailing. Indien dit het geval is, bieden wij hiervoor onze excuses aan. U kunt uw e-mailadres desgewenst op deze pagina uit ons bestand verwijderen.

Wijzigen e-mail-adres
Om uw e-mail-adres te wijzigen dient u zichzelf eerst af te melden op deze pagina en daarna opnieuw aan te melden met uw nieuwe e-mailadres.

Copyright © 2021 Fysio Sport & Training