Nieuwsbrief Fysio Sport & Training, 29 juni 2022
Fysio Sport & Training
'De Isselt'
Friesestraat 111
3812 EB AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 46 35 600
Fysio Sport & Training
'Vechtstede'
Buitenweg 26 G,
3602 PS MAARSSEN
Telefoon: 0346 - 287 660
Fysio Sport & Training 'Dijnselburg'
Badmeester Schenkpad 14,
3705 GK ZEIST
Telefoon: 030 - 69 900 93
 

Beste Sporter,

Gelukkig zijn we alweer een aantal maanden 'gewoon' open en heeft bijna iedereen zijn of haar oude sportritme weer opgepakt. Bent u een van de weinigen die dit nog niet gedaan heeft dan is het nu een mooi moment om weer te starten. Laat ons weten dat u weer wilt beginnen en we plannen een eerste afspraak in waarbij we een basismeting doen en een nieuw trainingsprogramma voor u zullen opstellen.

Nieuwe collega

Jurrien Ebbes is onze nieuwe collega. Jurrien verwacht in augustus klaar te zijn met zijn Master opleiding en zal vanaf september meer uren bij ons komen werken.

Zomerrooster, per 1 juli
Voor de maanden juli en augustus vervalt de Pilates les op maandag van 20.30 uur tot 21.30 uur.

Nut en noodzaak van voldoende beweging
Bewegen is een medicijn, maar toch beweegt ruim de helft van de Nederlanders te weinig.
Wat is voldoende beweging? Volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad zouden:

  • Volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen (lopen, fietsen, zwemmen)
  • En kinderen dagelijks minstens een uur
  • Voor beide groepen worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen (fitness).

Ondanks dat iedereen de voordelen van voldoende beweging nu wel weet zit er weinig vooruitgang in de beweegdrift van de Nederlanders. Slechts 47 procent van de Nederlanders voldoet wel aan de beweegrichtlijnen, blijkt uit een vergelijking van het CBS met eerdere jaren. Wel zijn er meer kinderen van 4 tot 12 jaar en mensen van 75 jaar of ouder vorig jaar voldoende gaan bewegen. De kinderen tot 12 jaar speelden vaker buiten en liepen ook vaker naar school, de senioren gingen vaker aan de wandel.

In 2021 voldeden 18- tot 65-jarigen minder goed aan de beweegrichtlijnen dan in de periode van 2018 tot en met 2020. Vooral tot 35 jaar werd er minder gefietst.

Corona-effect?
Het statistiekbureau hield een gezondheidsenquête en stelde een leefstijlmonitor op in samenwerking met gezondheidsinstituut RIVM. In hoeverre het allemaal met corona te maken heeft, is lastig te zeggen.

Er werd de mensen naar hun gedrag in een 'normale' week gevraagd, maar een normale week was in coronatijd een veranderend begrip. Daarbij leken veel mensen te gaan wandelen, maar waren sportscholen veelvuldig dicht en mocht er vaak niet in groepsverband worden gesport.

Verantwoord sporten
Als u fit en gezond wilt blijven, dan is sporten natuurlijk goed. Maar pas op! Niet elk lichaam is geschikt voor intensieve sport. Hoe dat zit en wat u het beste kunt doen om verantwoord te sporten kunnen wij u uitleggen als u bij ons op de locatie bent.

Met sportieve groet,
Het team van Fysio Sport & Training De Isselt

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fysio Sport & Training. Wij hebben het adressenbestand voor deze mailing met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat uw e-mailadres niet thuis hoort in dit bestand en/of dat u geen prijs stelt op onze mailing. Indien dit het geval is, bieden wij hiervoor onze excuses aan. U kunt uw e-mailadres desgewenst op deze pagina uit ons bestand verwijderen.

Wijzigen e-mail-adres
Om uw e-mail-adres te wijzigen dient u zichzelf eerst af te melden op deze pagina en daarna opnieuw aan te melden met uw nieuwe e-mailadres.

Copyright © 2022 Fysio Sport & Training