Nieuwsbrief Fysio Sport & Training,7 december 2022
Fysio Sport & Training
'De Isselt'
Friesestraat 111
3812 EB AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 46 35 600
Fysio Sport & Training
'Vechtstede'
Buitenweg 26 G,
3602 PS MAARSSEN
Telefoon: 0346 - 287 660
Fysio Sport & Training 'Dijnselburg'
Badmeester Schenkpad 14,
3705 GK ZEIST
Telefoon: 030 - 69 900 93
 

Beste Sporters,

Met het nieuwe jaar in het vizier willen we u weer op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes.

Openingstijden Feestdagen
De feestdagen vallen dit jaar voornamelijk in het weekend. Dat betekent dat we alleen op maandag 26 december, tweede kerstdag gesloten zijn. Tussen kerst en Oud & Nieuw zijn we gewoon open voor fysiotherapie en voor onze fysiofitness. Ook alle groepslessen gaan volgens het normale rooster gewoon door.

Inflatie
Helaas hebben ook wij te maken met forse prijsstijgingen van onze kosten. Toch proberen we de prijsstijging van onze abonnementen zo beperkt mogelijk te houden. We ontkomen echter niet aan een verhoging, daarom zullen de prijzen van onze abonnementen per 01 januari 2023 met 5,88% stijgen. We realiseren ons dat dit de hoogste stijging is die we in de afgelopen 27 jaar hebben doorgevoerd en hopen uiteraard dat de enorm hoge inflatie van dit moment snel normaliseert.

Zorgverzekering
We krijgen veel vragen over wat de beste zorgverzekering is op het gebied van fysiotherapie.
Nu kan de beste zorgverzekering voor iedereen anders zijn en daarom loont het te moeite om een vergelijking te maken tussen enkele zorgverzekeringen waarbij u kijkt naar de voor u belangrijke zaken. Wat de vergoeding fysiotherapie aangaat zijn er naast het aantal behandelingen per jaar en de premie die de zorgverzekeraar daarvoor rekent nog andere zaken die voor u van belang kunnen zijn. Zo verlangen sommige verzekeraars eerst een machtingsaanvraag voordat u bij de fysiotherapeut terecht kunt. De meeste zorgverzekeraars doen dit niet. Andere bieden de mogelijkheid om de behandelingen die u in enig jaar niet gebruikt heeft mee te nemen naar het volgende jaar. Kortom het loont de moeite om hier even goed naar te kijken.

Bewegen en geheugen
We hebben in onze nieuwsbrieven van de afgelopen jaren al meerdere malen geschreven wat de positieve effecten zijn van bewegen op uw gezondheid. Vaak ging het daarbij over uw lichamelijke gezondheid, het verbeteren van uw hart en longfunctie, de verminderde kans op valincidenten etcetera.

Deze keer willen we u graag laten weten dat bewegen niet alleen een positieve invloed heeft op uw lichaam maar ook op het functioneren van uw brein. Het blijkt dat ons geheugen beter functioneert en we een verminderde kans hebben op dementie als we regelmatig bewegen.
Zie deze video
waarin Prof. Dr. Erik Scherder uitlegt wat de positieve effecten zijn van bewegen op de gezondheid van uw brein. Van minuut 6:27 tot 7:44 wordt de positieve invloed van bewegen op het voorkomen van dementie besproken.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2023 (een jaar met volop beweging).

Met sportieve groet,
Team Fysio Sport & Training

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Fysio Sport & Training. Wij hebben het adressenbestand voor deze mailing met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat uw e-mailadres niet thuis hoort in dit bestand en/of dat u geen prijs stelt op onze mailing. Indien dit het geval is, bieden wij hiervoor onze excuses aan. U kunt uw e-mailadres desgewenst op deze pagina uit ons bestand verwijderen.

Wijzigen e-mail-adres
Om uw e-mail-adres te wijzigen dient u zichzelf eerst af te melden op deze pagina en daarna opnieuw aan te melden met uw nieuwe e-mailadres.

Copyright © 2022 Fysio Sport & Training