verantwoord bewegen video

header

Gemeente Zeist
Sinds 2003 zijn er goede contacten met het team van Fysio Sport & Training, in het kader van het IZA-bedrijfszorgplan. Deze contacten kenmerken zich door de laagdrempeligheid, de openheid en de korte lijnen, maar vooral door de deskundigheid en betrokkenheid. Uit de reacties van de medewerkers van de Gemeente Zeist kan worden opgemaakt dat de inbreng van het team van Fysio Sport & Training 'Dijnselburg' zeer gewaardeerd wordt.
Peter Boonekamp, Arbo coordinator


Hospitality Consultants, Interim en Design
Onze adviseurs en interim-professionals leveren kennis op het gebied van facility management en huisvesting. Onze klanten bevinden zich door het hele land, in de sectoren profit, overheid, onderwijs en zorg. Sinds begin 2009 maken wij in het kader van ons Vitality-programma voor medewerkers gebruik van de diensten van Fysio Sport & Training 'De Isselt'.
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste resources. Wij willen dan ook meer bieden dan alleen goede primaire arbeidsvoorwaarden. Daarin zijn we altijd op zoek naar – om in sportieve termen te spreken – een win-winsituatie. Door onze mensen in staat te stellen zo vitaal mogelijk te zijn, voelen zij zich prettiger. Dat vitale gevoel geeft hun weer extra scherpte, waardoor onze dienstverlening nog succesvoller wordt.
Ons Vitality-programma bestaat uit meerdere onderdelen, gericht op vaardigheden, teambuilding en mentale en fysieke vitaliteit. Fysio Sport & Training ondersteunt ons daarbij. Zij doen dat met enthousiasme en gevoel voor de persoon in kwestie. Er is brede kennis en variatie in activiteiten. Zo worden wij aan het begin en het einde van het jaar fysiek en mentaal 'doorgelicht'. Gedurende het jaar kunnen onze medewerkers gebruikmaken van de sportfaciliteiten, worden er clinics georganiseerd en krijgen wij via periodieke mailings tips, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en gezondheid.
Wij ervaren het als een prettige samenwerking, zeker een aanrader!
Tim van Asch, Managing partner


De KNVB
Bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond werken ongeveer vijfhonderd medewerkers. De KNVB heeft, als intern project, een lifestyle-programma ontwikkeld voor de medewerkers van de KNVB. Als nationale voetbalbond zijn we gericht op bewegen en dat willen we als organisatie ook naar buiten uitdragen. Daarom vinden we het heel belangrijk dat onze medewerkers ook gezond zijn en veel aan beweging doen. Voor de invulling van dit lifestyle-programma is Fysio Sport & Training één van onze vaste partners.
We hebben bewust gekozen voor Fysio Sport & Training, omdat zij een organisatie zijn die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en de kennis en de professionaliteit in huis hebben om onze medewerkers goed te kunnen begeleiden.
Marion Massop, KNVB