U kunt zich voor onze binnensporten inschrijven via onze app of door contact op te nemen met de vestiging waar u sport.


Onderstaand treft u de voorwaarden aan waaronder binnen gesport mag worden. We willen u verzoeken kennis te nemen van deze regels en vragen om uw begrip en medewerking zodat we iedereen een veilige sportomgeving kunnen bieden.

Wat kunt u verwachten:

 • De groepsgrootte is beperkt tot minder deelnemers per sportactiviteit dan voorheen. In de reserveringsapp staat het maximaal aantal deelnemers vermeld
 • De indeling van de zaal is iets aangepast, zo staan er minder apparaten en/of zijn enkele apparaten (tijdelijk) buiten werking gesteld
 • De Fysio fitness uren beginnen in Zeist, gedurende de hele dag op het hele uur. Dus ook in de avond
 • De sportactiviteiten zijn met 5 minuten ingekort om ook bij de wisseling van de wacht de 1,5 meter te kunnen waarborgen
 • De tijden voor groepslessen zijn deels aangepast om een betere spreiding van “het verkeer” binnen te krijgen
 • Het aangepaste groepsles rooster per 01-07 vindt u hier.
 • De luchtbehandeling van onze trainingszalen is aangepast. We ventileren en koelen met 100% verse buitenlucht. We recirculeren niet
 • In iedere trainingszaal is een ionisator geplaatst. Deze haalt virussen, bacteriën en fijn stof uit de lucht.
 • Wanneer u de voorkeur heeft om met een mondkapje en/ of handschoenen te trainen zullen wij deze ter beschikking stellen
 • Wij maken 5 keer per dag de toiletten schoon, legen de prullenbakken en desinfecteren de handvatten
 • De trainingszalen zijn voorzien van stickers en lijnen op de grond om u te helpen de 1,5 meter afstand te houden
 • U krijgt van ons een kopie van uw trainingsschema, wij willen u vragen om deze mee naar huis te nemen en de volgende keer dat u weer komt trainen weer mee te nemen. Hierdoor ontstaat er geen drukte bij de mappen met trainingsschema’s
 • Wij voorzien de sportruimte van voldoende desinfectie en schoonmaakmiddelen.


Wat vragen wij van u:

 • Behoud de 1,5 meter afstand
 • Desinfecteer u handen bij binnenkomst
 • Hanteer de hygiëne maatregelen
 • Neem een handdoek mee
 • Volg de aangegeven looproutes
 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers
 • Kom omgekleed naar onze locatie
 • Beperk het gebruik van de kleedruimten zoveel als mogelijk
 • Kom niet te vroeg op onze locatie en verlaat de vestiging niet later dan noodzakelijk
 • Houd rekening met de 5 minuten die iedere les ingekort is
 • Reinig de apparatuur voor en na gebruik
 • Kom niet als u ziekteverschijnselen heeft die kunnen duiden op Corona
 • Wanneer er bij u Corona is vastgesteld vragen wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.
­